קבלן רשום


השירותים שלנו

רשימת ענפים ראשיים וענפי משנה


על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות – קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה, התשנ"ג 1993 ואלו הם הענפים העיקריים וענפי המשנה אליהם יכול קבלן להירשם כקבלן רשום :

סוג ענף קבוצה מס' ענף שם הענף
ענף ראשי ג 100 ענף ראשי: בנייה
ענף משני א 110 עפר, חיצוב ופיצוץ
ענף משני א 111 פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה)
ענף משני א 120 כלונסאות וקידוחים
ענף משני א 121 כלונס בסלע (מיקרופיל)
ענף משני ב 130 בטונים, בניית שלדים
ענף משני א 131 שיפוצים
ענף משני ב 132 עבודות אבן וחיפוי חוץ
ענף משני ב 133 דריכת בטון באתר
ענף משני ב 134 איטום מבנים
ענף משני א 135 הרחבת מבנים
ענף משני ג 140 בנייה טרומית
ענף משני א 150 קונסטרוקציות פלדה
ענף משני א 160 חשמלאות
ענף משני ב 170 מתקני מיזוג אוויר
ענף משני ב 171 מתקני הסקה וחימום
ענף משני ב 172 מתקני קירור
ענף משני ב 180 מעליות ומדרגות נעות
ענף משני א 190 מתקני תברואה ובורות שופכין (אינסטלציה סניטרית)
ענף משני א 191 מתקני אנרגיה סולרית
ענף משני ב 192 מכלים טרומיים (ברכות ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי
ענף משני ג 193 ברכות מים
ענף ראשי ג 200 כבישים, תשתית ופיתוח
ענף משני ב 210 עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים
ענף משני ב 220 עבודות אספלט
ענף משני ב 230 מסועות בטון
ענף משני א 240 הנחת קווי תקשורת
ענף משני א 250 הנחת קווי חשמל
ענף משני ב 260 הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים
ענף משני א 270 תאורת כבישים ורחובות
ענף משני א 280 התקנת רמזורים
ענף ראשי ג 300 גשרים
ענף משני ב 310 בטונים ובטון דרוך לגשרים
ענף משני ב 320 קונסטרוקציות פלדה לגשרים
ענף משני א 330 כלונסאות וקידוחים לגשרים
ענף ראשי ב 400 ביוב, ניקוז ומים
ענף משני א 410 הנחת צינורות
ענף משני א 420 תיעול וביוב
ענף ראשי ב 500 משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה
ענף ראשי ג 600 נמלים
ענף משני ג 610 רציפים
ענף משני ג 620 סוללות ושוברי גלים
ענף משני ב 630 הרחקת סלעים תת-מימיים
ענף משני א 640 קידוחים ימיים
ענף ראשי ג 700 ממגורות, מגדלי מים וארובות
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל