קבלן רשום


הגדלת סיווג 


בתום 12 חודשים מתאריך אישור סוגו הקודם של הקבלן, רשאי הקבלן לפנות לרשם הקבלנים בבקשה להעלות את סיווגו בדרגה אחת אם הוכח כי סיים עבודות בהיקף הדרוש. כדי להעלות את הסיווג נדרש, הקבלן נדרש להוכיח כי בעבודותיו עמד ב-80% לפחות מההיקף הכספי המרבי לפי סיווגו של הקבלן או במקרה של בנייה למגורים 80% מן ההיקף הכולל במ"ר של תקרת הסיווג שלו הוא מורשה.

רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל