קבלן רשום

קבלן מוכר 


מיהו קבלן מוכר וכיצד ניתן להשיג תעודה זו?

במאמר זה נסקור את נושא קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות לסיווגים בסיווגים שאינם ג3,ג4,ג5 בענפים 100 ו-200.

 קבלן מוכר בסיווגים השונים, את הדרישות אותם נדרש הקבלן למלא ואת הדגשים החשובים בהיותך קבלן רשום אשר מתכנן להירשם גם כ-קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.

קבלן מוכר הוא למעשה קודם כל קבלן רשום (בהווה) ברשם הקבלנים, קבלן מוכר יכול להיות גם יחיד (עוסק) או חברה בע"מ, בניגוד לכך שנהוג לחשוב כי רק חברה בע"מ יכול להיות קבלן מוכר לעבדות ממשלתיות אך לא כל הדבר.

על מגיש הבקשה הרוצה לקבל רישיון של קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות להגיש סדרה של מסמכים המעידים "הרקורד" המקצועי והאיתנות הפיננסית של הקבלן, להלן רשימת הדרישות אותן יתבקש הקבלן להמציא לוועדה הבין משרדית למסירת עבודות ממשלתיות, לשם רישומו כקבלן מוכר.

  1. אישור על עבודות ב-6 שנים האחרונות- בפרק זה יש לצרף : אישור על עבודות שבוצעו, אישור על העסקת קבלני משנה, חוזי עבודה, ריכוז כתב כמויות, חשבון סופי.
  2. אישורי רו"ח- הצהרת רו"ח בדבר העדר אזהרת "עסק חי", העדר בקשות/ תביעות לפירוק החברה (פשיטת רגל ביחיד), הצהרת רו"ח בדבר "הסכם מסגרת"
  3. מסמכים נוספים הנדרשים למילוי הבקשה: רשיון קבלן עדכני (רשם הקבלנים), טופס 2 "פרטי ארגון" טופס " בקשה לרישום קבלן מוכר חתומה רו"ח/עו"ד. אישור ניהול ספרים , אישור ניכוי מס במקור, טופס 7 טבלה מרכזתשל עבודות שבוצעו.

 

הקלה: על פי החלטת הוועדה הבין-משרדית למסירת עבודות ממשלה לקבלנים מוכרים, לא תחול אגרת בקשה וכן אגרת רישום וזאת עד סוף שנת 2019.

*לאחרונה פורסמה הקלה המרחיבה את מספר השנים ל-6 שנים (עד כה -4) מהם יוכל הקבלן להציג נסיונו בפועל.

קבלן המבקש להירשם כקבלן מוכר, ניתנת בפניו האפשרות להציג את ניסיונו בדרכים הבאות:

ניישם לצורך דוגמא זו על קבלן ג'-1 100 (בנייה)

  1. ביצוע של-2 פרוייקטים בתחום בו הוא מסווג ברשם הקבלנים ובסך כולל של כ-3.2 מל"ש כל פרוייקט וזאת לאורך 6 השנים האחרונות.
  2. הצגה של צבר עבודות בסך 7.2 מל"ש במספר עבודות שונות לאורך 6 השנים האחרונות.

 

להלן טבלה המסבירה את דרישת הצגת העבודות שבוצעו על ידי המבקש:

דוגמא לתעודת קבלן מוכר דו שנתית

 

מינהלת הקבלנים המוכרים יושבת

משרדנו עוסק במתן ליווי מלא בהשגת תעודת קבלן מוכר.

הבקשה המוגשת היינה מלאכת מחשבת וצריך שתעשה מדוייקת נכונה וולא פניות לשם כך אנו עובדים מול רו"ח המנהל את פעילות החברה וכן דואגים לכל המסמכים הנדרשים בשומת לב גבוהה לתוצאות מושלמות או במילים אחרות – קבלת רשיון קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.

אם הינך קבלן רשום העומד בדרישות לעיל וברצונך להתברג "בצמרת" העשייה והפרוייקטים הלאומיים בישראל עליך להיות קבלן מוכר.

קומות רישום קבלנים תשמח לבדוק זכאותך להירשם כקבלן מוכר, צור קשר ותקבל מענה מיידי.

רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל